Regulamin

Atrakcje poznań

Fajne gry

Regulamin TWIERDZA TAJEMNIC

Siedziba firmy: ul. Feliksa Nowowiejskiego 50, 61-734 Poznań

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.twierdzatajemnic.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

 1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze z własnej inicjatywy i zobowiązują się przestrzegać zapisów zawartych w regulaminie „Twierdzy Tajemnic”.
 2. Płatność za grę możliwa jest gotówką na miejscu lub online przez portal Lockme.
 3. Rezygnacja z zarezerwowanej i opłaconej przez portal Lockme lub za pomocą Vouchera gry, możliwa jest najpóźniej 48 godzin dzień przed zarezerwowanym terminem gry.
 4. Cena oraz czas trwania zabawy są uzależnione od terminu i pokoju do którego została wykonana rezerwacja. Czas gry jest podany w opisie pokoju. Ceny są podane w cenniku.
 5. Uczestnicy powinni stawić się w lokalu 10 minut przed zarezerwowanym uprzednio terminem gry. W przypadku spóźnienia, organizator ma prawo do skrócenia czasu gry na zasadzie rozpoczęcia odliczania czasu gry od godziny na jaka została dokonana rezerwacja.
 6. Podczas trwania gry obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i używania urządzeń umożliwiających: fotografowanie, nagrywania filmów, dźwięku, także wnoszenia i używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 7. Żaden element gry nie wymaga użycia siły fizycznej. Uczestnicy gry odpowiadają materialnie za uszkodzone elementy scenografii.
 8. Przebieg gry jest monitorowany i nadzorowany, uczestnicy mogą również w każdej chwili skontaktować się z osobą prowadzącą „Mistrzem gry” w celu uzyskania podpowiedzi, wskazówek, wyjaśnień itp.
 9. Uczestnicy zabawy mogą z własnej inicjatywy w każdej chwili opuścić miejsce gry. Do tego celu można skorzystać z pomocy „Mistrza gry”. Wyjście jest także możliwe za sprawą osób biorących udział w zabawie, służy do tego tzw. przycisk „Awaryjnego wyjścia” lub klamka w drzwiach.
 10. Zakazuje się korzystania z usług TWIERDZY TAJEMNIC pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 11. Gra nie jest wskazana osobom cierpiącym na choroby psychiczne, epilepsję, czy klaustrofobię.
 12. Płatność na miejscu jest możliwa tylko gotówką, za świadczone usługi na życzenie klienta zostanie wystawiona faktura.
 13. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od skorzystania z usługi w siedzibie firmy: ul. Feliksa Nowowiejskiego 50, 61-734 Poznań.
 14. W przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz łamania niniejszego regulaminu prowadzący ma prawo do przerwania gry bez możliwości zwrotu opłaty za grę.
 15. Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
 16. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko pod opieką osoby dorosłej, która bierze pełną odpowiedzialność za postępowanie podopiecznych.
 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

II VOUCHER

 1. Voucher (bon podarunkowy) można zakupić w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną poprzez przelew bankowy i wysyłkę vouchera w formie pliku PDF.. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę.
 2. Zakup vouchera jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, a kupujący jest zobowiązany do przekazania jego treści osobie obdarowanej oraz uczestnikom gry.
 3. Voucher uprawnia do gry w jednym pokoju, ilość osób biorących w zabawie jest uzależniona od wybranego przez posiadacza Vouchera pokoju.

III RODO

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Twierdza Tajemnic ul. Feliksa Nowowiejskiego 50, 61-734 Poznań, NIP 7772211309, e-mai biuro@twierzdatajemnic.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres do 3 lat po wykonaniu umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

 

 

Twierdza Tajemnic

Fajne gry